Ortho- K-Behandling

Orto-K-behandling är en icke-kirurgisk teknik, där man genom att använda speciella kontaktlinser, som endast används på natten, under sömn, förändrar ögats form, så att synfelet reduceras, och i bästa fall elimineras, under den vakna delen av dagen.

Orto-K-behandling är en reversibel process, det vill säga att effekten bibehålls endast så länge behandlingen pågår. Avslutas behandlingen, återgår hornhinnan till sin ursprungliga form.

Orto-K-behandling utförs av legitimerade optiker med speciell kompetens.

Orto-K-behandling görs även i syftet att begränsa utvecklingen av närsynthet.

De linser som används, är speciellt designade stabila linser, som normalt byts varje år, i vissa fall krävs byte oftare.

För sportutövare är orto-K-behandling idealiskt pga att man inte löper risk att tappa linser under utövandet av sport.