NYFIKEN PÅ ETT JOBB SOM
DRAR BLICKARNA TILL SIG?
UTBILDA DIG TILL OPTIKER.

VAD GÖR EN OPTIKER?

Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp har du den absolut senaste teknologin och produkter som kan anpassas för varje individ.

» LÄS MER

FRAMTIDENS OPTIKER

När du nu funderar över vilken utbildning du ska välja är det viktigaste kanske inte vad jobbet innebär idag, utan hur det kommer att se ut om 5-10 år, när du ska ut i arbetslivet.

» LÄS MER

VAR ARBETAR OPTIKERN?

Efter tre år på universitet är du legitimerad optiker och har en mängd olika karriärvägar att välja på. De flesta brukar börja med att arbeta som anställd i optikermottagning(butik). Ingångslön ca 25000 kr.

» LÄS MER

 

UTBILDNINGEN.

Optikerutbildningen är en treårig utbildning på universitetsnivå som leder till att man erhåller legitimation och kontaklinsbehörighet.

Den treåriga grundutbildningen kombinerar medicinska ämnen med tekniska ämnen. Optikerutbildning ges vid Karolinska Institutet (Stockholm) och Linnéuniversitetet (Kalmar).

Karolinska Institutet (KI) samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att den tekniska delen av utbildningen ska bli så bra som möjligt. Samtidigt utnyttjas den enorma kompetensen inom KI och St. Eriks Ögonsjukhus (Nordens enda ögonsjukhus). Den kliniska delen görs vid utbildningens egen mottagning på St. Eriks Ögonsjukhus och via praktikperioder.

Linnéuniversitetet (LNU) har utbildningen förlagd till den framstående naturvetenskapliga institutionen i Kalmar. Den grundläggande optiken ges i samarbete med Institutionen för data, fysik och matematik – allt inom bekvämt gångavstånd. Den kliniska färdigheten fås genom träning på patienter i egna undersökningsrum och genom fem veckors praktik hos optiker. Dessutom ingår totalt två veckors verksamhetsförlagd utbildning på ögonklinik samt hos kontaktlinsoptiker.

Efter avslutad utbildning kan man läsa efterutbildningar inom medicinsk opotometri vid de båda lärosäten. Detta kommer att ge rätten till att använda farmakologiska preparat som en del av den kliniska verksamheten. Totalt finns tre möjliga utbildningar: Vid KI ges en Magisterutbildning i klinisk optometri som är en ettårig utbildning på heltid. Vidare erbjuder KI kursen Diagnostisk optometri, som är en ettårig utbildning på deltid och distans. Vid LNU ges en tvåårig Mastersutbildning på deltid och distans i samarbete med Norge, Danmark och Pennsylvania College of Optometry (USA).

» OPTIKERPROGRAMMET 180 HP – KAROLINSKA INSTITUTET

» OPTIKERPROGRAMMET 180 HP – LINNÈUNIVERSITETET